Du tjänar på att vara medlem

Som medlem hos oss är du aldrig ensam. Den som bråkar med en av våra medlemmar bråkar med hela Svenska Elektrikerförbundet. Utöver vårt stöd ingår även en hel del annat i medlemskapet.

Värdet på medlemskapet ryms inte bara i en film - därför gör vi flera!