Ackord

Ackordstidlistan (ATL) är ett lönesystem som baseras på din arbetsprestation. ATL garanterar helt enkelt att du får rätt betalt för jobbet du gör.