Fotograf: Anna ledin Wirén

Nyheter från Elektrikerna

Här visas de senaste nyheterna från Elektrikerförbundet. Du kan läsa vad som är aktuellt från facket och nyheter och förändringar som kan vara bra att ha koll på.

 • Dags för Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket att börja samarbeta

  Idag råder en ohållbar situation där det uppstår oklarheter huruvida det är en olycka eller elolycka. Om det är en olycka hamnar ärendet hos Arbetsmiljöverket, om det är en elolycka hamnar det hos Elsäkerhetsverket. Med anledning av detta ser vi, Ele...

 • Vi presenterar: Joel Larsson, Verksamhetsledare i VK 9

  Under kommande veckor kommer vi att presentera våra verksamhetsledare, de lokala ledarna för en verksamhetskrets (VK), framröstade av medlemmarna som tillhör den kretsen. Denna vecka möter vi Joel Larsson som är Verksamhetsledare i VK 9, vilket omfat...

 • Vi presenterar: Stefan Lyshed-Jakobsson, Verksamhetsledare i VK 31

  Under kommande veckor kommer vi att presentera våra verksamhetsledare, de lokala ledarna för en verksamhetskrets (VK), framröstade av medlemmarna som tillhör den kretsen. Denna vecka möter vi Stefan Lyshed-Jakobsson som är Verksamhetsledare i VK 31,...

 • Svenska Elektrikerförbundet söker lokal ombudsman inom Region Väst med placering i Göteborg

  Svenska Elektrikerförbundet utlyser härmed en tillsvidaretjänst som lokal ombudsman inom Region Väst med placering i Göteborg.

 • Vi presenterar: Andreas Hellgren, Verksamhetsledare i VK 16

  Under kommande veckor kommer vi att presentera våra verksamhetsledare, de lokala ledarna för en verksamhetskrets (VK), framröstade av medlemmarna som tillhör den kretsen. Denna vecka möter vi Andreas Hellgren som är verksamhetsledare i VK 16, vilket...

 • Agnes Török tolkar det fackliga löftet

  Poeten Agnes Török gästade vårt förbundsmöte och tolkade det fackliga löftet. Nedan kan du läsa ett utdrag ur löftet, se hennes framträdande eller läsa hela transkriberingen.

 • Avtalskonferens för Installationsavtalet

  Under två dagar har nästan 50 stycken engagerade Elektrikermedlemmar samlats för avtalskonferens för Installationsavtalet. Vi har därmed startat avtalsrörelsen!

 • Vi presenterar: Louise Olsson, Verksamhetsledare i VK 1

  Under kommande veckor kommer vi att presentera våra verksamhetsledare, de lokala ledarna för en verksamhetskrets (VK), framröstade av medlemmarna som tillhör den kretsen. Först ut är Louise Olsson som är Verksamhetsledare i VK 1 (områdena Stockholms...

 • Information och rekommendation gällande arbeten med elmätare inom elnätsbranschen

  Energiföretagen och EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer) har tillsammans med representanter från elnätsbranschen, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och Elsäkerhetsverket kommit fram till att det finns ett behov att beskriva, förtydliga...

 • Ny Ackordstidlista klar!

  Efter flera års förhandlings- och utredningsarbete tillsammans med Installatörsföretagen är vi nu färdiga med en ny Ackordstidlista. Den gäller för arbeten påbörjade från och med den 1 januari 2019.

Uppdaterad: