Förbundsstyrelsens förslag på nya stadgar och nya geografiska områden

Förbundsstyrelsen har nu ett färdigt förslag på nya stadgar och nya geografiska områden inför förbundsmötet 2022. Som medlem har du nu möjlighet att läsa om vad förslaget innebär på mina sidor.

Publicerad:

I oktober genomfördes en remissrunda där alla medlemmar fick möjlighet att tycka till om förslaget på nya stadgar och nya geografiska områden. Samtliga inkomna utlåtanden har processats och resulterat i en del förändringar. I november antog förbundsstyrelsen det slutgiltiga förslaget.

Förbundsstyrelsens förslag på nya stadgar och nya geografiska områden kommer läggas till Förbundsmötet för att antas, motioner på förslaget ska vara inskickade senast den 23 januari. Om du vill skriva en motion på stadgarna och skicka till förbundsmötet så ska den vara utifrån det nya förslaget, inte på de befintliga stadgarna som vi har idag. Du kan läsa mer om och skicka in motioner här.

På mina sidor kan du som är medlem ladda ned och läsa mer om förslaget på nya stadgar och nya geografiska områden. Där hittar du förslaget på de nya stadgarna i sin helhet och förklarande texter till både stadgarna och geografin samt ett uppdragsregister. Du kan också kolla på Sverigekartor med den nya geografiska uppdelningen av förbundets avdelningar.

Mina sidor

Uppdaterad: