Fotograf: Diana Oldenburg

Nytt Larm- och Säkerhetsavtal på plats

Elektrikerna har nu tecknat nytt företagsavtal med STANLEY Security Sverige AB. Avtalet går i linje med LO-samordningen med ett totalt avtalsvärde på 5,4% över 29 månader.

Publicerad:

Avtalet i korthet:

  • Löper över 29 månader, från den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.
  • Följer industrins märke på 5,4 %.
  • Löneökningsutrymmet är 2,93 % den 1 januari 2021 och 2 % den 1 maj 2022.
  • Låglönesatsning enligt märket.
  • Extra pensionsavsättning på 0,1%. Den totala avsättningen är därefter 1,175%.
  • Pensionsöverenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv, vilket innebär bland annat att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare (från dagens 25 år ned till 22 år). I överenskommelsen finns också bra lösningar som säkerställer att hela värdet av avtalsförsäkringarna betalas ut, till exempel genom att avsättningar till tjänstepensionen görs varje månad istället för varje år och att det ska stå på lönespecifikationen.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier utförda av tredje man.


Läs överenskommelsen i sin helhet

OM LARM- OCH SÄKERHETSAVTALET

Larm- och Säkerhetsavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och STANLEY Security Sverige AB. Medlemmarna som går under avtalet är tekniker och jobbar med att installera och serva avancerade larm och säkerhetstekniska anläggningar såsom inbrotts-, inpasserings- och brandalarm.

Uppdaterad: