Mitt i coronakrisen – Elektrikerna och Installatörsföretagen tänder upp samhället igen!

Elektrikerna startade för några år sedan, tillsammans med arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen, projektet Upplyst – en gemensam satsning för att öka jämställdheten i elbranschen. Nu, mitt i coronakrisen, har vi valt att utveckla projektet och lanserar kampanjen "Elektriker behövs" för att välkomna ung arbetskraft till vår bransch och visa att det finns jobbmöjligheter.

Publicerad:

Det är snart dags för studenten, och trots en pandemi så finns det fortfarande branscher som söker arbetskraft. Under #ElektrikerBehövs lanserar vi på Elektrikerna tillsammans med Installatörsföretagen nu en ny kampanj. Syftet är att välkomna ung arbetskraft till vår bransch och samtidigt informera om Sveriges behov av elektriker för att kunna nå de klimatpolitiska målen till 2030.

– Corona fick Sverige att stanna upp – men nu tänder vi upp samhället igen! Du som är utbildad inom elbranschen behövs mer än någonsin. Sjukhusen stannar utan el. Tillsammans ser vi till – på olika sätt – att Sverige fungerar, även under kris. Vi behöver arbetskraft idag, och kommer behöva tusentals nya personer inom vår bransch de närmsta åren för att nå de klimatpolitiska målen till 2030, säger Urban Pettersson, ordförande på Elektrikerna.

Arbeten inom energiförsörjning har klassats som samhällsviktiga och trots växande arbetslöshet i samhället ses elektriker som ett smart yrkesval. Vår bedömning är att det omedelbara rekryteringsbehovet är cirka 17 500 personer, och hela 28 000 personer fram till år 2023. Utan fler elektriker, som kan medverka till att framtidens klimatsmarta lösningar, kommer utvecklingen av energieffektivisering att stanna av – trots att behovet dagligen ökar i samhället.

Om Upplyst

Upplyst är en gemensam satsning från Elektrikerna och bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen för nolltolerans mot sexism, diskriminering och kränkande behandling i elteknikbranschen.

Vår ambition med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen. Vi vill också se en förändrad kultur där vi respekterar varandras olikheter.

Läs mer på upplystsverige.se

Uppdaterad: