Fotograf: Pixabay

Hög tid för förhandling av månadslönen

Revision av utgående löner på Installationsavtalet ska ske den 1 maj 2017, 2018 och 2019. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande 2,0 % av de utgående månadslönerna för Elektrikernas medlemmar per den 30 april för vart och ett av åren.

Publicerad:

Potten ska fördelas vid förhandlingar inom företaget.

Efter fördelning av lönepotten ska per månad utgående lön för heltidsarbetande ha ökat med lägst 1,0 % för vart och ett av åren.

Läs också förhandlingsordningen om månadslöner för att hålla koll på datum och regler gällande förhandlingarna. Förhandlingsprotokoll finns att läsa nedan:

Förhandlingsprotokoll

Uppdaterad: