Kenneth Andersson, ackordsansvarig på Installatörsföretagen, och Tomas Jansson, ackordsansvarig på Elektrikerna

Kenneth Andersson, ackordsansvarig på Installatörsföretagen, och Tomas Jansson, ackordsansvarig på Elektrikerna

Ny Ackordstidlista klar!

Efter flera års förhandlings- och utredningsarbete tillsammans med Installatörsföretagen är vi nu färdiga med en ny Ackordstidlista. Den gäller för arbeten påbörjade från och med den 1 januari 2019.

Publicerad:

Förbundet kommer att under december månad att skicka ut den nya Ackordstidlistan till alla medlemmar på Installationsavtalet.

Parterna har bland annat förtydligat fördelningstiden, ny tidsatt åskledare och potentialutjämning, förändrat i del 8-brytare och uttag och ny tidsatt infällda och utvändiga multimedia centraler.

"Vi är väldigt nöja med den nya Ackordstidlistan! Det var hög tid att uppdatera arbetsmomenten, den gamla var från 2010 och mycket har hänt sedan dess i vår bransch. Arbetsmomenten som vi nu har fått in i den nya Ackordstidlistan har varit mycket efterfrågade," säger Elektrikernas ansvarige för ackord Tomas Jansson.

Vad är Ackordstidlistan?

Ackordstidlistan (ATL) är ett lönesystem som baseras på din arbetsprestation. ATL garanterar helt enkelt att du får rätt betalt för jobbet du gör. Systemet utgår från tidsstudier, inte från kronor och ören, vilket gör att du får betalt för din arbetsinsats – inte för den tid du är på jobbet.

Hur kommer jag igång?
Det bästa sättet att få veta mer om ATL är att du går en studiecirkel. Då får du lära dig grunderna dels om avtalet, dels om hur listan fungerar.

Det finns också flera hjälpmedel, till exempel ackordsmätningssystemet Ackordswebben som är ett webbaserat system som hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att löneunderlag skickas ut. Till hjälp har du också instruktionsfilmer som förklarar de olika momenten.

Ta kontakt med din verksamhetskrets om du är intresserad av att gå en studiecirkel eller om du vill veta mer om Ackordstidlistan.

Du kan även ringa vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 så hjälper vi dig!

Uppdaterad: