Medlemsavgiften 2018

Centrala Representantskapet (CR), förbundets högst beslutande organ mellan Förbundsmötet som sker vart 4:e år, har beslutat om följande förändringar av medlemsavgiften för 2018.

Publicerad:

Procentavgiften förblir oförändrad

Procentavgiften, som de flesta av förbundets medlemmar går på, förblir orörd på 1,9% med en kontrollavgift på 0,5% för de medlemmar som går på Installationsavtalet.

Förändring av de fasta avgifterna

660 kr/månad (640 kr/månad 2017)

 • Avser de som arbetar utanför vårt område samt fullbetalda medlemmar som arbetar på företag där avtalsteckning pågår. Den som registrerats för fast avgift med anledning av arbete utanför vårt avtalsområde kan inte beviljas reducerad avgift vid sjukdom.
 • Avser självpåtagen tjänstledighet kortare period än 3 månader, t ex för utlandsvistelse.
 • Avtalspensionär fram till 65 års ålder.


400 kr/månad
(390 kr/månad 2017)

 • Avser studier, sjuk etc. med avgiftsunderlag > 13.989 kr.


500 kr/månad
(485 kr/månad 2017)

 • Larmtekniker där inkasseringsavtal saknas.


270 kr/månad
(265 kr/månad 2017)

 • Avser studier, sjuk, grundläggande militär utbildning med avgiftsunderlag < 13.989 kr (lägsta lön enligt lärlingsavtalet) samt personer som arbetar på företag där avtalsteckning pågår och har högst två år i branschen.
 • Avser medlem anställd utomlands, med medlemskap i ett annat lands fackförening, men som vill kvarstå som medlem.
 • Avser arbetslös medlem.
 • Avser självpåtagen tjänstledighet längre än 3 månader, t ex för att bygga eget hus eller vid längre utomlandsvistelse. Överstiger tjänstledigheten 3 månader gäller reducerad avgift under hela tjänstledighetsperioden. Eventuell lön under tjänstledigheten får inte överstiga 13.989 kr.
 • Pensionär född 1925 eller senare.


Avgiftsbefriad

 • Pensionär född före 1925.


Utländsk medborgare

 • Avgift för utländsk medborgare som är utstationerad i Sverige hanteras enligt stadgarna § 5, mom 6.

 

Uppdaterad: