Vad innebär nya elsäkerhetslagen för mig som elektriker?

Från den första juli i år så börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Enligt den nya lagen ska företaget som du jobbar för upprätta ett egenkontrollprogram som du som elektriker ska omfattas av.

Publicerad:

Yrkesmän (elektriker, montör osv.) som idag arbetar under överinseende av en elinstallatör ska ingå i företagets egenkontrollprogram istället. Det är genom egenkontrollprogrammet som det avgörs vilka arbeten du får utföra och på vilket sätt.

Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram. En yrkesman får inte utföra elinstallationsarbeten privat.

Om du som anställd yrkesman även är Auktoriserad elinstallatör (har behörighet) så kan företaget inte nyttja den utan att ni kommit överens om det och skrivit in detta i sitt egenkontrollprogram, det vill säga att man ska ha uppdraget "Elinstallatör för regelefterlevnad".

Den nya elsäkerhetslagen kommer inte att förändra vardagen för yrkesmän som i dag arbetar för företag som har Installationsavtalet och som följer det. I dag reglerar installationsavtalet vilken utbildning de som ska anställas ska ha, rutiner runt delegeringar av kontrollansvaret finns. Det är en del av det som egenkontrollprogrammet ska omfatta.

Även de som arbetar på kraftsidan har fördelen av att man redan i dag har rutiner som till exempel krav på Esa-utbildning (elsäkerhetsanvisningar). Däremot kommer företag som inte haft rutiner för anställning och kontroll få mer att åtgärda.

Fördelar med lagen är att Elsäkerhetsverket får möjlighet att kontrollera att reglerna följs och om de inte följs har de möjlighet att vidta åtgärder.

Har du inte blivit delegerad kontrollansvaret ska du inte spänningssätta anläggningen. Det är precis som tidigare företaget som ansvarar för att anläggningen är säker.

 

Förändringar i och med lagen förklarad i film

Tillsammans med vår arbetsgivarpart, Installatörsföretagen, har vi gjort denna informationsfilm för att förklara vad lagen innebär.

 

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på www.elsakerhetsverket.se

Uppdaterad: