Vad innebär den nya elsäkerhetslagen?

Från den första juli i år så börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Vad behöver du som anställd elektriker/linjemontör/elmontör och så vidare veta?

Publicerad:

Kommer du behöva göra mer?

Ett enkelt svar är: följer ditt företag lag och avtal så ska du inte märka någon skillnad.

Vad förändras?

Du kommer inte längre att arbeta under överinseende utan företaget där du arbetar ska ha ett egenkontrollprogram som ska omfatta ditt elarbete. I dag ansvarar behörig installatör över elarbetena, i den nya lagen så har företaget hela ansvaret.

 

Egenkontrollprogram, vad är det?

Egenkontrollprogrammet är ditt företags eget system för att säkerhetsställa att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt och av personal med rätt kompetens.

Ett egenkontrollprogram ska minst innehålla beskrivningar av följande:

Elinstallationsverksamheten i företaget och organisationen för detta

  • Elinstallationsverksamheten
  • Kompetenskrav och tillgången till kompetens
  • Elinstallatörer för regelefterlevnad
  • Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram

Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete

  • Hur elinstallationsarbete planeras och utförs
  • Hur kontroller av utfört arbete görs


Fortlöpande arbete med egenkontrollen

  • Hur uppföljning av egenkontrollen görs

 

Lagen förklarad i film

Tillsammans med vår arbetsgivarpart, Installatörsföretagen, har vi gjort denna informationsfilm för att förklara vad lagen innebär.

 

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på Elsakerhetsverket

Uppdaterad: