Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson

Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.

Fotograf: Diana Oldenburg

LO-förbunden begär förhandling om nystartsjobb

Idag har tretton LO-förbund begärt förhandlingar med våra motparter. Grunden till denna förhandlingsframställan är LO:s förslag om nystartsjobb vilket LO försökt att få till genom förhandlingar med Svenskt Näringsliv.

Publicerad:

Svenskt Näringsliv har dock inte kommit till förhandlingsbordet. Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv inte är beredd på att ta ansvar för dessa viktiga frågor. Det är också utmanande att flera borgerliga partier har uttalat att de är beredda att lagstifta om särskilda löner. Därför påbörjas nu förbundsförhandlingar i frågan.

Vi vill från Elektrikernas sida göra vad vi kan för att underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt skicka en tydlig signal att politikerna ska hålla sina tassar borta från lönebildningen, säger Elektrikernas förhandlingschef Urban Pettersson.


Följ frågan och de fortsatta förhandlingarna i våra kanaler och läs mer om LO:s förslag på www.lo.se.

Uppdaterad: