Fotograf: Elin Fagerlind

Vi har ett nytt Radio-, Tv-, Data-, Elektronikteknikeravtal

Idag slöt Svenska Elektrikerförbundet avtal med Svensk Handel. Avtalet löper till den 31 maj 2017 och ger löneökningar med 2,4% från den 1 maj 2016.

Publicerad:

Avtalet ger vidare:

Vi har fått in regler kring övervakning med elektroniska system. Det är första gången Svensk Handel reglerar detta i ett kollektivavtal.

Om du blir sjuk eller har annan längre frånvaro vid provanställning så kan provanställningen förlängas i motsvarande omfattning.

Vi ska även tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att utveckla avtalet genom att:
1. Få in fler företag på avtalet.
2. Genomför en översyn av kollektivavtalet samt se på ett namnbyte på kollektivavtalet som mer speglar branschen.
3. Se över arbetsmiljön i branschen.
4. Öka rekrytering och kompetensutveckling i branschen.

 

Uttalande Urban Pettersson:
Vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar. Vi har tecknat ett bra avtal och lyckats reglera viktiga fråga nämligen övervakning med elektroniska system. Med tanke på motpartens avtalskrav är vi väldigt nöjda med avtalet.

 

Läs hela överenskommelsen:

Radio-, Tv-, Data-, Elektronikteknikeravtalet 2016

Uppdaterad: