6F välkomnar uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv

"Dagens överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv är en framgång för 6F-samarbetet. Modellen som presenteras idag är den modell som vi slogs för innan LO-samordningen sprack. Det möjliggör tre viktiga saker; en satsning på felavlönade kvinnor, en låglönesatsning samt en reallöneutveckling", säger 6F förbundens ordföranden i ett gemensamt uttalande.

Publicerad:

"Det står också klart för alla som följer lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden att 6F:s krav har inneburit att nivåerna i årets avtalsrörelse har blivit högre än vad som annars skulle ha blivit fallet", fortsätter de.

"En viktig målsättning med 6F-samarbetet har från början varit att stärka LO:s roll. Dagens överenskommelse innebär att LO nu har återtagit sin roll i den svenska lönebildningen", fortsätter de.

"Sammanfattningsvis innebär dagens överenskommelse; ett starkare LO, satsningar på kvinnor och lågavlönade. 6F menar dock fortfarande att löneutrymmet för 2016 års avtalsrörelse, likt flera seriösa institut som Riksbanken och Konjunkturinstitutet, borde legat högre och hamnat runt 3 procent", fortsätter de.

"Nu kan vi fokusera på våra förhandlingar och frågor som är viktiga för våra medlemmar", avslutar de.

Uppdaterad: