http://upplystsverige.se

http://upplystsverige.se

Fackförbund och arbetsgivarorganisation tar krafttag för en jämställd elteknikbransch

Genom att satsa på dialog, utbildning och ökad kunskap kring jämställdhetsfrågor ska bättre balans skapas i elteknikbranschen. Upplyst är namnet på initiativet där Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen för första gången går samman i en gemensam satsning mot skolor och arbetsplatser för att arbeta för en jämställd värdegrund för både kvinnor och män.


2017 var det flera studentflak, bland annat på Uppsalas gator, som skapade skarpa reaktioner över hela landet. Flera flak hade grovt sexistiska och provokativa texter och kommentarer.

– Flaken i Uppsala gav oss extra fart i det redan påbörjade arbetet med att se hur vi kan förändra vår bransch ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är bara drygt två procent av alla elektriker kvinnor. Det, i kombination med att endast cirka 1 av 30 elever på elprogrammen är tjejer, gör elektrikeryrket till ett av Sveriges mest mansdominerade, säger Jonas Wallin, ordförande i Elektrikerförbundet.


Med Upplyst drar nu Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen igång ett aktivt och långsiktigt arbete för att arbeta för en jämställd värdegrund och skapa en trygg arbetsplats för både kvinnor och män. Men normer och värderingar tar tid att ändra på, därför är Upplyst inte ett projekt utan ett initiativ som ska implementeras och efterlevas.

– Ambitionen med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen, men framför allt att skapa en kulturförändring på arbetsplatserna. Detta påverkar både män och kvinnor. Det enda självklara målet är därför en nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar, säger Ola Månsson, VD på Installatörföretagen.


Upplyst kommer dels bestå av riktade aktiviteter och dels av mer långsiktigt arbete med syfte att förändra värderingar och attityder över tid. Målgruppen är i första hand elever och lärare på El- och energiprogrammet och de egna medlemmarna.

Tillsammans kan vi skapa en elteknikbransch där vi respekterar varandras olikheter.

BESÖK WWW.UPPLYSTSVERIGE.SE

Lyssna på Elektrikerpoddens avsnitt om Upplyst

Elektrikerpodden är en podcast som drivs av Billy och Peter som båda har bakgrund inom elteknikbranschen. Elektrikerna har fått möjlighet att vara med i flera avsnitt och prata fackliga frågor.

I det här avsnittet pratar vi om initiativet Upplyst där vi tillsammans med Installatörsföretagen jobbar för att alla ska känna sig välkomna i elteknikbranschen, jämställdhet och hur vi blir fler elektriker! Medverkar gör Elektrikernas ordförande Urban Pettersson, Ninni Blom, som är elektriker, förtroendevald och drivande i ELQvinnorna, Installatörsföretagens VD Ola Månsson och deras chef för kompetensförsörjning Amanda Rafter Ekenman.

Avsnittet släpptes i juni 2021.

Lyssna på Spotfy

Uppdaterad: