Larm- och Säkerhetsavtalet på Stanley Security klart!

Elektrikerförbundet har den 2 juni 2017, träffat överenskommelse om nytt avtal för en period på tre år. Avtalet gäller den 1 maj 2017 – 30 april 2020.

Publicerad:

Avtalet i korthet:

 • Löneöverenskommelsen med låglönesatsning och avsättning till extra avtalspension som motsvarar LO-samordningen på 6,5 procent.
 • En avväxling av ett under året uppsagt prestationslönesystem för serviceteknikerna omräknas och blir fasta ersättningar. Förbundet äger rätt att årligen göra förtida uppsägning av kollektivavtalet i sin helhet om det nya systemet sägs upp av arbetsgivaren.
 • Två mindre årliga bonussystem tillförs för Lås- och Serviceteknikerna.
 • Utökat ansvar på arbetsgivaren att hålla SEF-klubben uppdaterad på nyanställningar.
 • Skydd för arbetstagare med graviditetspenning.
 • Utökad möjlighet att använda kompbanken (80 timmar) samt en årlig avstämning och tömningsregel ner till 40 timmar. 
 • Ny tömningsregel för arbetstidsförkortningsbanken och förtydligande om pensionsavsättning då timmar inte använts under föregående år.
 • Omarbetat Arbetsmiljö- och Elsäkerhetsdokument bifogas kollektivavtalet.
 • Ny lönetrappa för nyutexaminerade från gymnasiet tillförs avtalet.
 • Arbetsgrupper gällande låstekniker och deras möjlighet till prestationslön ska utredas under 2017.
 • Arbetsgrupp gällande kompetensutveckling ska utredas under 2017.
 • Redaktionella ändringar gällande Traktamentsbelopp, Sjukanmälan och kompetensutveckling.

Läs hela överenskommelsen

Uppdaterad: