Kollektivavtal för Sector Alarm Service AB

Avtalet är ett heltäckande nytt kollektivavtal och löper på 3 år med årliga uppräkningar på 2 %. Avtalet följer LO-samordningen med låglönesatsning.

Publicerad:

Avtalet i korthet:

  • Pensionsvillkoren är oförändrade och de från 2014 fortsätter att gälla även i fortsättningen. (ITP)
  • Erbjudande till de anställda att få rikskuponger eller liknande tillförs avtalet.
  • Lönemodellens bonustrappa utökas så även merförsäljning upp till 39 999 kr omfattas. För nivån 0-39 999 kr utgår ersättning med 2 %.
  • Lönerevisionen ska baseras på utgående lön inklusive snittet på den årliga bonusutbetalningen.
  • Arbetstidsförkortning tillförs kollektivavtalet med 5 timmar.

 

Läs hela överenskommelsen

Uppdaterad: