Förhandlingsansvariga: Tomas Torstensson, TGA och Petter Johansson, SEF

Förhandlingsansvariga: Tomas Torstensson, TGA och Petter Johansson, SEF

Elektroskandiaavtalet klart!

Kollektivavtal på 3 år för Elektroskandia Sweden AB slöts igår mellan Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Teknikgrossistens Arbetsgivareförening (TGA). Avtalet gäller från den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2020.

Publicerad:

Avtalet följer LO-samordningen med ett avtalsvärde på 6,5 procent och låglönesatsning.

Avtalet innehåller även:

  • Utökad pensionsavsättning med 0,5 %.
    Detta gör att den totala extra avsättningen blir 1,25 procent vid slutet av avtalsperioden.
  • Premiebefrielse för den extra pensionsavsättningen ska tecknas.
  • Facklig introduktion för nyanställda.
    Nyanställda har rätt att på betald arbetstid under högst en timme och vid ett tillfälle få facklig information som ordnas av lokal facklig part vid företaget.
  • Checklista vid nyanställning.
    Listan innehåller bland annat regler om att en nyanställd ska få information om elsäkerhet, försäkringar och vilka som skyddsombud på arbetsplatsen.

 

Läs överenskommelsen i sin helhet

Uppdaterad: