Ungdomsverksamhet

Joel Larsson är sedan förbundsmötet i maj 2014 vald till centralt ungdomsansvarig. Här kan du läsa om vad Joel gör i sitt uppdrag och vad som är på gång inom ungdomsverksamheten.

Jag heter Joel Larsson och är född 1986. Jag är förtroendevald för Elektrikerna och ett av mina uppdrag är som centralt ungdomsansvarig för hela Sverige. När jag inte jobbar med mina fackliga uppdrag så jobbar jag som elektriker på Caverion Sverige AB i Västerås och har gjort det sen hösten 2006.

Vad gör en Centralt ungdomsansvarig?
Som Centralt ungdomsansvarig för Elektrikerna arbetar jag med alla ungdomsfrågor nationellt och internationellt. Det kan vara skolinformationsmaterialet vi använder ute i skolorna, ungdomsfrågor på EU-nivå med till exempel EFBWW (European federation of building and woodworkers) till allmänfackliga frågor från medlemmar och elevmedlemmar.

Det innebär alltså att jag får åka iväg och träffa andra fackliga organisationer i Sverige och utomlands. Jag har bland annat varit på Island och diskuterat med våra nordiska kamrater inom NBTF (Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen) hur man kan förbättra för oss ungdomar inom Norden och jag har varit till Kroatien och arbetat fram hur man kan organisera ungdomar inom Europa med EFBWW.

Som ungdomsansvarig har jag ett mandat i LOs centrala ungdomskommitté där vi planerar all LO-ung verksamhet som sköts från centralt håll till exempel skolmaterial, ungdomsansvarig utbildning och LO-ungdomsforum. Jag arbetar väldigt nära Elekrikernas förbundsledning och förbundsstyrelse.

Vad händer under 2015 och 2016?

Efter årsskiftet har ungdomsverksamheten äntligen börjat kunna arbeta på riktigt efter förbundsmötet i maj 2014, då man tog beslut om en vald centralt ungdomsansvarig. Ungdomsverksamheten har fastställt en budget med tydliga verksamhetsområden för 2015 som den centralt ungdomsansvarig och ungdomsansvariga inom verksamhetskretsarna ska arbeta efter.

Några punkter i budgeten: Nordisk Ledarutbildning, "Tjejer i fokus", LO ungdomsforum, NBTF ungdomskonferens, ungdomsansvarigträffar vår och höst, nytt skolmaterial, Näta! Byggnads Tjejforum, Muslimska familjedagarna, Elfackmässan i Göteborg och Dreamhack Summer.

Utöver dessa punkter, så arbetar de ungdomsansvariga i verksamhetskretsarna väldigt hårt med skolinformatörer runt om i landet för att komma ut i skolorna och köra löpande skolinformationer under året. Med stort fokus på årskurs tre fram till sommaren.

Nytt Skolinformationsmaterial

Ungdomsverksamheten har tagit hjälp av Guideline Varumärkesbyggarna AB att ta fram ett helt nytt skolinformationsmaterial och en helt ny design på det. Skolinformationsmaterialet börjar ta form och kommer förhoppningsvis vara klart före årsskiftet 2016/2017.

NBTF – Ungdomskonferens i Danmark den 18-22 september

Konferensen ska vara i Danmark och kommer ha 35-40 deltagare. Sverige kommer ha totalt 13 deltagare. Ämnen för konferensen är:
- Erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna
- Jämställdhet, och att vi jobbar mot diskrimineringar
- Arbetsmiljö
Det kommer vara mycket workshopar och i arbeten med internationella gäster, vilka både gästar och föreläser på konferensen.

Elektrikerförbundets ungdomskonferens 2016

Planering av ungdomskonferensen kommer starta under 2015 och tanken är att konferensen ska hålla på i totalt fyra dagar. De som är tänkta att åka är de elva ungdomsansvariga i förbundet och 25 unga medlemmar + några internationella gäster.

Konferensen kommer vara temabelagd så vi får ett tydligt syfte och mål med konferensen, men huvudsyftet är att vi ska utveckla ungdomsverksamheten för framtiden.

Joel Larsson
Centralt ungdomsansvarig
Elektrikerna

Uppdaterad: