Fotograf: Anna Ledin Wirén

Skattereduktion – billigare att vara med i facket

Från den 1 juli 2018 är det billigare för dig att vara med i facket och påverka på din arbetsplats. Du som är medlem får automatiskt tillbaka motsvarande 25 procent av din medlemsavgift i form av sänkt skatt vid nästa deklaration. Rätt till avdrag gäller om du totalt betalar minst 400 kronor i fackavgift under ett år.

Från och med 1 april 2019 tas avdragsrätten bort igen

De nya reglerna började gälla 1 juli 2018. Elektrikerna skickar i början av året uppgifter om vad du betalat i medlemsavgift året innan till Skatteverket. Däremot från och med 1 april 2019 tas avdragsrätten bort igen på grund av ett förslag som drevs igenom av M och KD i deras gemensamma budgetreservation som röstades igenom i riksdagen i december 2018.

Senast den 31 mars 2019 måste medlemsavgiften vara inbetald eller redovisad för att räknas med i underlaget för skattereduktion 2019.

För de medlemmar som betalar medlemsavgift via löneavdrag från sin arbetsgivare där gäller att avgiften ska vara redovisad av företaget senast den 31 mars för att räknas med i underlaget för skattereduktion. Då det finns en överenskommelse mellan Elektrikerna och arbetsgivarna om hur avdraget ska ske finns ingen möjlighet att betala in avgiften i förskott.

För medlemmar som betalar en fast avgift gäller att avgiften ska vara inbetald på förbundets konto senast den 31 mars för att räknas med i underlaget för skattereduktion.

Kontrolluppgift till Skatteverket

Vill du ha skatteavdraget och betala mindre i fackavgift behöver du alltså inte göra någonting. Vill du däremot inte att Elektrikerna ska skicka dina uppgifter till Skatteverket behöver du meddela oss detta senast den 15 januari 2020. Då får du heller inget avdrag. Det gör du genom formuläret nedan.

Så här funkar skatteavdraget

  1. Som medlem betalar du medlemsavgift.
  2. I början av februari kan du gå in på Mina sidor på Elektrikernas hemsida och se den kontrolluppgift som skickas till Skatteverket.
  3. Avdraget på 25 procent görs med automatik i deklarationen nästkommande år. Du får tillbaka 25 procent i form av sänkt skatt


Så här mycket billigare blir det för dig

Rätt till avdrag gäller om du totalt betalar minst 400 kronor i fackavgift under ett år. Det gäller bara medlemsavgiften i Elektrikerna, inte avgiften i a-kassan.

Ett exempel: En medlemsavgift på 750 kr innebär att du får en skattereduktion på ca 190 kr/månad eller 2 250 kr om året!

Har du frågor? Kontakta vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Fyll i om du INTE vill att dina uppgifter skickas till Skatteverket

Skattereduktion (Obligatorisk)
Granskad: