Lärlingens väg till certifikat

För att få ut certifikat krävs att du har rätt ut bildning och att du är anställd på ett företag som har tecknat Installationsavtalet.

Man kan få ut sitt certifikat på olika sätt. Vissa får anställning inom branschen direkt efter skolan. Andra prövar på att jobba som elektriker inom andra avtalsområden innan man får anställning på Installationsavtalets branschområde. Oavsett hur du kommer in i branschen, kan du vara behörig att få ut ditt certifikat.

Handläggningstiden på Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) är 4 - 6 veckor.

Så här gör du:

 1. Nyanställd med gymnasieutbildning!

  Du eller din arbetsgivare skall sända in kopia på;
  slutbetyget från elutbildningen,
  anställningsavtalet från nuvarande arbetsgivare.
  Sänd dessa till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) i ditt område! Du blir nu registrerad som lärling.

  ELY sänder ut ditt lärlingskort A till dig och till företaget. Här skall du fylla i de första 720 timmar du jobbar.

 2. Nyanställd med vuxenutbildning

  Du eller din arbetsgivare skall sända in kopia på;
  slutbetyget från elutbildningen,
  gymnasiebetyg innehållande svenska, engelska och mattebetyg,
  intyg på genomfört prov i "Skötsel av elanläggningar,
  anställningsavtalet från nuvarande arbetsgivare.
  Sänd dessa till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) i ditt område! Du blir nu registrerad som lärling.

  ELY sänder ut ditt lärlingskort A till dig och till företaget. Här skall du fylla i de första 720 timmar du jobbar.

 3. Jobbat i många år utan att ta ut certifikat

  Vilka handlingar du skall sända in för att få certifikat är helt beroende på vilken utbildning du har gått! Här är en fingervisning – blir du osäker kontakta gärna ditt ELY kontor!
  Sända in kopia på;
  slutbetyget från elutbildningen,
  gymnasiebetyg innehållande svenska, engelska och mattebetyg,
  intyg på genomfört prov i "Skötsel av elanläggningar,
  anställningsavtalet från nuvarande arbetsgivare,
  intyg på arbetad tid från dina tidigare arbetsgivare.
  Sänd dessa till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) i ditt område! ELY kommer att göra en bedömning och lämnar sedan ett besked till dig.

 4. Har jag rätt utbildning?

  Det finns många varianter på utbildning.

  Det vanligast är att man går elprogrammet med inriktning på Elteknik eller att man går en motsvarande utbildning på KomVux.

  För mer information om utbildningen gå in och titta på Elbranschens Centrala Yrkesnämnd hemsida!

 5. Hur skall jag fylla i korten?

  Fyll i din arbetade tid vecka för vecka (vågräta rader).
  Fördela din arbetade tid i kolumnerna beroende på vilka arbetsmoment du utför.
  Räkna samman veckorna vågrätt och arbetsmomenten lodrätt!

  Efter 720 resp 1600 timmar skall tiden godkännas av din arbetsgivare och sändas in till ELY!

 6. Nu är jag klar med 720 timmar = A-kortet!

  Din arbetsgivare skall signera kortet!

  Sänd in A-kortet till ditt lokala ELY kontor!
  ELY kommer att kontrollräkna ditt lärlingskort och sedan får du och din arbetsgivare ett B-kort! Detta skall fyllas i tills alla 1600 timmarna är klara!

 7. Nu är jag klar med 1600 timmar = B-kortet!

  Din arbetsgivare skall signera kortet!

  Sänd in B-kortet till ditt lokala ELY kontor! Tänk även på att maila in ett digitalt närbildsfoto på dig! Går bra att ta med mobil-eller digitalkamera!

  ELY kommer att kontrollräkna kortet och sedan beställs ditt certifikat!

  När detta är klart så sändes det hem till dig! Glöm inte att visa certifikatet för din arbetsgivare!

  Det är beviset på att du är 1:e års montör! Grattis!

 8. När skall jag ha lönelyft?

  Du skall flyttas i lön när du är klar med 720 timmar och när du är klar med 1600 timmar. (Förutsatt att du är klar med hela utbildningen!) Håll koll på din lönespecifikation så detta blir rätt!

Bli medlem!

Bli medlem

Elektriker? Bli medlem i Elektrikerna du med!

Gemensamt vågar vi ställa krav på bättre arbetsvillkor och högre lön. Gemensamt har vi större chans att få igenom våra krav. Det tjänar vi alla på!

Bli medlem nu