Lärlingens väg till certifikat

För att få ut certifikat krävs att du har rätt ut bildning och att du är anställd på ett företag som har tecknat Installationsavtalet.

Man kan få ut sitt certifikat på olika sätt. Vissa får anställning inom branschen direkt efter skolan. Andra prövar på att jobba som elektriker inom andra avtalsområden innan man får anställning på Installationsavtalets branschområde. Oavsett hur du kommer in i branschen, kan du vara behörig att få ut ditt certifikat.

Handläggningstiden på Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) är 4 - 6 veckor.

Så här gör du:

 1. Nyanställd med gymnasieutbildning!

  Du eller din arbetsgivare skall maila in;
  slutbetyget från elutbildningen,
  anställningsavtalet från nuvarande arbetsgivare.
  Maila dessa till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY), larling@sef.se
  Du blir nu registrerad som lärling.

  Glöm inte att ange era mailadresser, så slipper ni få intygen via vanlig post!

  ELY sänder ut ditt lärlingsintyg till dig, till företaget och till utbildningsombudet (om ni har valt ett sådant).

  Tänk på att du skall ha ett lönelyft efter 720 timmar av din lärlingstid.

 2. Nyanställd med vuxenutbildning

  Du eller din arbetsgivare skall maila in;
  slutbetyget från elutbildningen,
  gymnasiebetyg innehållande svenska, engelska och matematik betyg,
  intyg på genomfört prov i "Skötsel av elanläggningar/"Elsäkerhet vid arbete",
  anställningsavtalet från nuvarande arbetsgivare.
  Maila dessa till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) larling@sef.se
  Du blir nu registrerad som lärling.

  Glöm inte att ange era mailadresser, så slipper ni få intygen via vanlig post!

  ELY sänder ut ditt lärlingsintyg till dig, till företaget och till utbildningsombud (om ni har valt detta).

  Tänk på att du skall ha ett lönelyft eftrer 720 timmar.

 3. Jobbat i många år utan att ta ut certifikat

  Vilka handlingar du skall sända in för att få certifikat är helt beroende på vilken utbildning du har gått! Här är en fingervisning –

  https://ecy.com/certifikat/ansokan-certifikat/

   

 4. Har jag rätt utbildning?

  Det finns många varianter på utbildning.

  Det vanligast är att man går elprogrammet med inriktning på Elteknik eller att man går en motsvarande utbildning på KomVux.

  För mer information om utbildningen gå in och titta på ECY:s hemsida!

  https://ecy.com/bli-elektriker/

 5. Hur skall jag fylla i lärlingsintyget?

  Du, utbildningsombudet och er arbetsgivare hjälps åt att se till att du får en varierad lärlingstid. Ni hjälps åt att hålla koll på antalet arbetade timmar med hjälp av tidrapporter och företagets lönesystem.

  När 1600 timmar är klara sätter ni er ner och fyller i färdig datum, kryssar i vilken typ av arbete du utfört och sedan skriver ni alla under intyget.

  Därefter mailar ni in intyget till ELY tillsammans med ett närbildsfoto på dig. Fotot kan ni ta med mobilen.

  Maila till larling@sef.se

  Sen är det bara för ELY att beställa ditt certifikat!
  Det sänds hem med vanlig post till lärlingens hemadress!

 6. Anställning avslutades innan 1600 timmar!

  Lärling, utbildningsombud och arbetsgivare fyller i lärlingsintyget.
  Skriv hur många timmar som är gjorda. Skriv vilken datum då anställningen avslutas. Kryssa i vilken typ av arbete som är utfört och avsluta med att skriva under intyget.

  Därefter mailar ni in intyget till larling@sef.se 

  Timmarna lagras ny hos ELY i väntan på en ny anställning som lärling. 
  När du får en ny anställning så skall du bara maila in ditt anställningsavtal så sänder ELY ett nytt lärlingsintyg på resterande lärlingstid.

 7. Vad är A- och B-kort?

  Förr använde man A- och B-kort för att redovisa sin lärlingstid. Sedan 2020-06-01 har vi dock gått över till lärlingsintyg.

  Är det så att du har fått ut något av dessa kort - bara fortsätt att använda dessa. De gäller fortfarande men ELY utfärdar inga nya kort utan vi går sakta över till lärlingsintyg istället.

  Fyll i korten och se till att både lärling och företag har signerat dem innan ni mailar in dem till ELY! larling@sef.se 

  Är det ett B-kort du fyller i - glöm inte att du även skall sända in ett närbildsfoto så vi kan beställa ditt certifikat!

   

 8. När skall jag ha lönelyft?

  Du skall flyttas i lön när du är klar med 720 timmar och när du är klar med 1600 timmar. (Förutsatt att du är klar med hela utbildningen!) Håll koll på din lönespecifikation så detta blir rätt!

Bli medlem i facket!

Bli medlem

Fackförbundet Elektrikerna organiserar Sveriges elektriker och är deras samlade röst i samhällsdebatten. Tillsammans kämpar vi för högre lön, bättre arbetsvillkor och trygga jobb. Som medlem i Elektrikerna:

– Bidrar du till ett bättre kollektivavtal.
– Kan du påverka på ditt jobb och i samhället.
– Har du möjlighet att gå kurser på arbetstid.
– Kan du ha koll på nya jobb med Jobbkollen.
– Har du alltid någon att fråga om hjälp.
– Får du trygghet av inkomst- och juristförsäkring.

Bli medlem i Elektrikerna!