www.folksam.se/forbund/elektrikerforbundet

Försäkringar genom Folksam

Som medlem hos oss har du förmånliga försäkringar som ingår i medlemskapet.

Medlemsolycksfall - Fritid är en olyckfallsförsäkring för skador
som händer på din fritid.

Grupplivförsäkring gäller för medlem och medförsäkrad.
Försäkringsbelopp är 0,8 prisbasbelopp.

Komplettering Tjänstegruppliv (K-TGL) gäller för medlem som inte omfattas av TGL. Det vill säga om du är medlem i Svenska Elektrikerförbundet men arbetar på ett företag som inte har kollektivavtal, om du är arbetslös eller sjukskriven.

Barngruppliv ger din familj ekonomisk hjälp vid ett barns dödsfall.

Hemförsäkring är livsvarig för din bostad och dina saker hemma,
så kallat egendomsskydd. Rese- och överfallsskydd gäller för alla som är skrivna i bostaden.

Inkomstförsäkring för mer information se Folksams hemsida

Utöver dessa försäkringar, som ingår i din medlemsavgift, kan du till förmånliga villkor teckna ytterligare försäkringar för dig och din familj.

Vill du veta mer om dina försäkringar så kan du gå in på Folksams hemsida.

Vid vistelse utomlands finns begränsningar i dina medlemsförsäkringar 
Kontakta Folksam 0771-950 950, om vad som gäller för dina medlemsförsäkringar.

Kontakta Folksam

Loggan till Folksam

Om du behöver komma i kontakt med Folksam så ringer du kundservice 0771-950 950. 

Vardagar 07:30–21:00, helg 09:00–19:00.

 

Besök Folksams hemsida

Uppdaterad:
Kategorier: