Medlemsförsäkringar

Som medlem hos oss har du förmånliga försäkringar som ingår i medlemskapet. Både genom Folksam och HELP Juristförsäkring.

I medlemskapet ingår ett antal försäkringar i medlemsavgiften. Både genom Folksam och HELP Juristförsäkring.

Genom Folksam ingår:
Hemförsäkring, Medlemsolycksfall Fritid, Inkomstförsäkring, Kompletterings-TGL, Barngrupplivförsäkring och Grupplivförsäkring.

Utöver dessa försäkringar, som ingår i din medlemsavgift, kan du till förmånliga villkor teckna ytterligare försäkringar för dig och din familj.

Läs mer


Genom HELP Juristförsäkring får du och din familj:

En egen jurist som skriver dina avtal, ger dig råd i juridik och driver tvister.

I juristförsäkringen ingår 15 timmars juridiskt bistånd per år och upp till 2 miljoner kronor i rättegångskostnader om fallet måste lösas i domstol.

Läs mer

Läs mer på Folksams hemsida

Folksams hemsida hittar du info om försäkringarna som ingår i ditt medlemskap

Vill du hellre att vi skickar hem broschyrer till dig kan du
kontakta oss på telefon 0771-10 14 00 eller skicka ett mail till kontakten@sef.se

Läs mer

Läs mer på HELP:s hemsida

HELP:s hemsida hittar du info om juristförsäkringen som ingår i ditt medlemskap.

Du kan också kontakta dem på 0771 - 985 200 eller skicka ett mejl till post@helpforsakring.se

Läs mer

Uppdaterad:
Kategorier: