Förbundsmöte 27–29 maj 2018

Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ, en demokratisk händelse som sker vart fjärde år där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet.

Elektrikernas förbundsmöte 2018 direktsändes från kongressalen på Stora Essingen i Stockholm. För att se klippen i efterhand gå in på nedanstående länk:

SE KLIPPEN I EFTERHAND


På mötet kommer val av förbundsledning och förbundsstyrelse samt övriga uppdrag att ske. Vi ska besluta om nya stadgar och behandla 42 motioner inom olika områden.

På Förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i Centrala Representantskap (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus Förbundsstyrelsen kommer att vara på plats.

Vi tar även inriktningen för de nästkommande 4 åren, detta baseras på en medlemsdialog som över 1000 medlemmar deltog i under 2017. Denna dialog pekar ut 4 områden som medlemmarna ser som särskilt viktiga. Utifrån dessa områden har 4 underlagsrapporter tagits fram som utgör underlag för förbundsmötets beslut om inriktning framåt.

Förbundsmötet har också ett tema "Vi lovar varandra", vilket binder samman alla olika moment under mötets 3 dagar.

På mötet kommer vi att ha gäster och personal förutom de demokratiskt valda ombuden. Vissa gäster avser att hålla tal, exempelvis Magdalena Andersson (S) håller tal på söndag eftermiddag och Karl-Petter Thorwaldsson (LO) håller tal på måndag eftermiddag.

Uppdaterad: