Fotograf: Linus Meyer

Rehabiliteringsinsats

Galaxenanställningen finns för att hjälpa dig som behöver extra stöd att komma tillbaka till arbetslivet.

"Galaxen Byggs uppgift är att ordna arbetsförlagd rehabilitering genom anpassat arbete för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Målet för verksamheten är att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. (...) Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har till syfte att förhindra att någon ska drabbas av sjukdom eller besvär i arbetet."
– från Galaxens hemsida

Det vill säga Galaxen hjälper till att hitta en anställning till de av våra medlemmar som av någon anledning inte kan fortsätta arbeta utan kräver ett anpassat jobb med stöd från Galaxen.

Läs mer på www.galaxenbygg.se

Uppdaterad:
Kategorier: