Fotograf: Diana Oldenburg

Etableringsförhandling

SEF och EIO har gemensamt tagit fram underlag för etableringsgenomgång/förhandling. Dessa finns nedan i pdf-format. En etableringsförhandlingen är ett bra sätt att fokusera och lösa problemen innan dom uppstår.

Etableringsförhandling kan även kallas etableringsgenomgång, det är inte viktigt vad den kallas utan focus ska vara att diskutera och komma överens om förutsättningarna för arbetet/projektet.

I en etableringsförhandling så ska arbetsgivaren och ackordslaget komma överens om arbetsordningen för arbetet/projektet. Vem som gör vad och vilka arbetsuppgifter som ligger på ackordslaget respektive projektledaren.

Man bör även diskutera och komma överens om eventuella ersättningarna, för till exempel ej tidsatta arbeten som ingår i projektet.

Alla frågetecken vi löser i etableringsförhandlingen gör att ackordslaget kan fokusera på "skruva upp grejor" och att projektledningen kan se till att projektet flyter på för alla inblandade.

Uppdaterad: