Fotograf: Diana Oldenburg

Du kan fortfarande använda Ackcent

Ackcent ersätts av Ackordswebben. Förbundet arbetar med att ta fram en app till Ackordswebben som kan användas offline. När den är klar så kommer även Lokala Ackcent att stängas ner.

Förbundet måste dessvärre avsluta Centrala Ackcent 2018-01-01. Detta då leverantören av dataplattformen som Centrala Ackcent ligger på, är föråldrad och kommer att läggas ner av leverantören.

Detta betyder att Ackordskontrollen inte längre kan hantera sedlar med fördelningen som gällde till och med 2013-12-31. Ackordskontrollen har informerat de medlemmar som fortfarande lämnar in med det slutdatumet. Dessa medlemmar har fått hjälp att komma igång med Ackordswebben.

Lokala Ackcent kommer att finnas kvar dock så har förbundet begränsade möjligheter att uppdatera Lokala Ackcent med till exemplet nya priser. Förbundet arbetar med att ta fram en app till Ackordswebben som kan användas offline. När den är klar så kommer även Lokala Ackcent att stängas ner.

Uppdaterad: