Fotograf: Anna Ledin Wirén

Kontaktuppgifter till anställda i Region Väst

Region Västs kontor är placerat i Göteborg och omfattar Västra Götaland, Halland, Bohuslän, Skaraborg och Södra Älvsborg. I regionen finns avdelningarna 2, 5 och 10.

Om du som medlem vill kontakta Elektrikerna hör i första hand av dig till vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se.

Uppdaterad: