Utbildningsombudsutbildning

Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Målgrupp Klubbordförande och Utbildningsombud (tidigare kallat Lärlingsombud)
Sista anmälningsdag 19 augusti 2024
Datum och ort 25 september 2024
Solna
Kursnummer M9852358
Deltagarersättning Kursen är kostnadsfri. Förlorad arbetsförtjänst betalas av företaget enligt Förtroendemannalagen 7 §.

Beskrivning

Som Utbildningsombud har du en nyckelroll i att nya lärlingar välkomnas in i branschen och förbundet. Under vår utbildning får du verktyg för att kunna utvärdera lärlingens utbildning, kunskap om lärlingens rättigheter och stöd i hur du ska verka i din roll.

Syfte

Enligt Yrkesutbildningsavtalet, bilaga 1 i Installationsavtalet ska facket och arbetsgivaren i samråd säkerhetsställa att lärlingarna i företaget får en så god utbildning som möjligt. Arbetsgivaren utser Utbildningsansvarig och den lokala arbetstagarorganisationen, som oftast består av en företagsklubb, utser Utbildningsombudet.

Mål

Att deltagarna efter kursen förstår hur yrkesutbildningsavtalet ska tillämpas samt vilka kontaktvägar uppdraget kräver för att fungera inom företaget hen är anställd på. Deltagarna ska även ha fått en förståelse kring historien om varför vi har ett utbildningskrav i Installationsavtalet.

Intresseanmälan

Utbildningsombudsutbildning
Solna (Utbildningsombudsutbildning)