RSO-utbildning inför arbetsmiljöveckan

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Regionala skyddsombud (RSO)
Sista anmälningsdag 30 augusti 2021
Datum och ort 1 september 2021
Digital via Teams
Kursnummer RSO-utbildning inför arbetsmiljöveckan1650

Beskrivning

Är du regionalt skyddsombud (RSO) och förtroendevald eller anställd hos Elektrikerna. Arbetsmiljöresurserna bjuder nu in samtliga regionala skyddsombud till en kurs inför arbetsmiljöveckan 2021 (vecka 43). Kursen är digital och sker via Teams under 4 timmar på eftermiddagen och hålls vid tre tillfällen, välj det tillfälle som passar dig bäst.
Schemat för kursen och det vi kommer gå igenom är följande:
12:00 – 14:00: Elsäkerhet, elsäkerhetsledare samt montör med kontrolluppgift
14:00 – 15:00: Företagshälsovård och ergonomi
15:00 – 16:00: Fordon och förarsäkerhet samt skyddsronder för fordon
Varmt välkommen att söka!

Syfte

Syftet med kusen är att ge regionala skyddsombud mer kunskap och en möjlighet att diskutera arbetsmiljöfrågor inför arbetsmiljöveckan.

Mål

Målet är att det regionala skyddsombudet efter kursen har en djupare förståelse kring framför allt elsäkerhet, företagshälsovård, ergonomi samt fordon och förarsäkerhet.