Makthantverket

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Medlemmar, förtroendevalda och anställda inom facket och som har gått utbildningen Vägen framåt.
Sista anmälningsdag 1 augusti 2024
Datum och ort 24 september 2024
Kursnummer Makthantverket2517

Beskrivning

Makthantverket är en påbyggnadsutbildning till Vägen framåt med fokus på ökat facklig-politiskt inflytande. Den genomförs tillsammans med 6F-förbunden, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.
Under utbildningen behandlas bland annat följande:

• Arbetarrörelsens idéutveckling genom historien.
• Förberedelser och strategier för debatt.
• Research och planeringsarbete.
• Organisatorisk kultur och påverkansmetoder.
• Från ord till handling – hur använder vi kunskaperna framåt – hur kommunicerar jag detta i min vardag.

Syfte

Syftet med utbildningen är att förbättra förutsättningarna till ett ökat fackligt och politiskt deltagande och engagemang. Ge deltagarna förutsättningar att implementera teoretiska kunskaper i praktiken och att nå en högre effektivitet i det fackliga och politiska arbetet.

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna förstå och tillämpa praktiska kunskaper om olika typer av påverkansmetoder i syfte att flytta fram positionerna för arbetarrörelsen.