Ledande montörsutbildning

Målgrupp Medlemmar som går under Installationsavtalet
Kursområde Facklig grundutbildning
Arrangör Verksamhetskretsar

Kursbeskrivning

Ledande montörskursen är en kurs på 2 dagar för dig som är medlem och som vill lära dig mer om rollen som ledande montör i ackordslaget, samt vilka arbetsuppgifter en ledande montör brukar utföra. Vi kommer att gå igenom:
• Etableringsförhandling
• Tips på hur man kan organisera ackordslaget och planera ackordsarbetet
• Förhandlingsordningen på ackord
• Hur man agerar i en överläggning
• Hur man använder Installationsavtalet och Ackordstidslistan (ATL)
Vi tittar på ackordets historia och vad ackordsarbete kan påverka mer än bara lönen. Du får utbildning om vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete och vad vi kan ta extra betalt för. Du får lära dig mer om hur Ackordstidslistan är uppbyggd och hur du använder vårt system för ackordshantering, www.ackordswebben.se.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att hålla kursen så säkert som möjligt. Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras kan kurstillfället skjutas fram, förutsatt att kursen inte hålls digitalt.

Varmt välkommen

Syfte

Ledande montörskursen ska hjälpa dig i din roll som ledande montör, i syfte att höja lönenivån för elektriker. Det är viktigt att våra medlemmar är idébärare av våra värderingar.

Mål

Att deltagarna efter att ha gått Ledande montörskursen ska vara redo att jobba på ackord och förstå ackordets betydelse för lönebildningen. På så sätt vill vi öka antalet elektriker som arbetar på ackord.

Kurstillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Anmälan
Datum: 2022-03-17
Plats: Eskilstuna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2022-02-16
Information & anmälan
Datum: 2022-10-06
Plats: Solna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2022-09-05
Information & anmälan