Ackordskurs

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Målgrupp Medlemmar som går på Installationsavtalet
Sista anmälningsdag 24 mars 2022
Datum och ort 25 april 2022
Linköping
Kursnummer Ackordskurs1802
Deltagarersättning Kursen är kostnadsfri

Beskrivning

Ackordskursen är för medlemmar som vill lära sig mer om ackordstidlistan, börja jobba på ackord och tjäna mera pengar!

Vi kommer att gå igenom hur och varför ackordet uppkom som lönemodell. Vi tittar på historian om ackordet och vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka. Du kommer få kunskap om vilka arbetsuppgifter som verkligen ingår i ditt arbete och vad vi ska ta extra betalt för.

Under kursen kommer vi att lära oss att förstå hur ackordslistan är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, www.ackordswebben.se, vårt webbaserade system för ackordshantering. Ackordswebben hanterar hela kedjan från ackordsregistrering till att lönen betalas ut. Vid kursen betalas ersättning i form av utbildningsarvode.

Syfte

Ackordskursen syftar till att höja lönenivån för elektriker i Sverige. Vi vill att våra medlemmar ska vara idébärare av våra värderingar.

Mål

Att deltagarna efter att ha gått Ackordskursen ska vara redo att börja jobba på ackord och förstå ackordets betydelse för lönebildningen.

Tillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Intresseanmälan
Datum: 2023-12-13
Plats: Helsingborg
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2023-11-13
Information
Datum: 2024-02-10
Plats: Örebro
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-01-10
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-02-20
Plats: Solna
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-01-19
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-03-12
Plats: Karlstad
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-02-12
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-09-05
Plats: Örebro
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-08-05
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-08
Plats: Solna
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-06
Information & intresseanmälan
Datum: 2024-10-19
Plats: Karlstad
Kommentar:
Intresseanmälan: Senast: 2024-09-19
Information & intresseanmälan