Ackordscirkel, fördjupning

Målgrupp Medlemmar
Sista anmälningsdag 27 oktober 2022
Datum och ort 28 november 2022
Solna

Kursbeskrivning

”Ackordcirkel löpande” är till för de medlemmar som gått ”Ackordskurs” och som vill ta hjälp av varandra vid upparbetning av sina ackordssedlar. Även medlemmar som jobbar på lokala prestationssystem är välkomna, oavsett kollektivavtal.
Varje tillfälle är unikt och vi går igenom det som medlemmarna på kursen behöver hjälp med.
Det kommer finnas möjlighet att få hjälp med enskilda ackordsärenden, uppstart av ditt första ackordsjobb eller förstå en viss del av ackordssystemet.

Syfte

Ackordcirkel löpande syftar till att stärka gemenskapen bland de som arbetar på ackord i verksamhetskretsen, bidra till att fler vågar ta sig an större ackordsarbeten samt att fler medlemmar kräver att få räkna på ackord.

Mål

Att deltagaren blir bekväma i sin roll som ackordsansvarig för sitt ackordslag.

Anmälan

Ackordscirkel, fördjupning
Solna (Ackordscirkel, fördjupning)

Kurstillfällen

Datum
Plats
Kommentar
Anmälan
Datum: 2022-02-28
Plats: Solna
Kommentar: Inställd
Anmälan: Senast: 2022-01-27
Information
Datum: 2022-03-30
Plats: Solna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2022-02-28
Information & anmälan
Datum: 2022-10-17
Plats: Solna
Kommentar:
Anmälan: Senast: 2022-09-16
Information & anmälan