Frågor & Svar

Här samlar vi de frågor som vi ofta får. Frågorna har sorterats upp med underrubriker för att du enkelt ska hitta den information du letar efter.

Du är välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0771-10 14 00 eller mejla oss på kontakten@sef.se om du inte hittar svaret på din fråga här.

Välj kategori

Medlemskap

Studerandemedlem

Medlemsavgifter

Försäkringar

Kollektivavtal

Nya reseregler (Installationsavtalet)

Lärling

 • Vi behöver kopia av anställningsavtal och gymnasiebetyg för att kunna registrera lärlingen som därefter får a-kortet.

  Detta kan mejlas till larling@sef.se.

 • Den totala lärlingstiden är 1600 timmar när man uppfyllt tiden skickar man in b-blanketten tillsammans med foto.

  Därefter beställer vi certifikatet från den Centrala yrkesnämnden som utfärdar dessa. Man får räkna med en handläggningstid på 2-4 veckor.

 • Den lägsta lönen 2017 är för de första 720 timmarna 13 989 kr och för de följande 880 timmarna 16 201 kr.

 • Ja, skicka ett mail till larling@sef.se med ett foto på dig, ditt personnummer och din nuvarande adress. Därefter kommer ett inbetalningskort skickas till dig på 200 kronor. När det är inbetalt får du ditt certifikat hemskickat.

 • Först perioden 0 - 720 timmar. Lägsta lönen enligt installationsavtalet är 13 715 kr / månad (Från 2016-04-01)

  Andra perioden 721 timmar - tills dess att lärlingstiden är klar (vanligast 1 600 timmar). Lägsta lönen enl Installationsavtalet är 15 883 kr / månad (Från 2016-04-01).

  När du är klar med dina lärlingstimmar är det dags för certifiering. Den dag då alla timmar är jobbade är det samma som 1:e års montörsdag. Det är denna datum som kommer att stå på ditt certifikat. Nu skall du även ha lön som 1:e års montör, 17 184 kr / månad ( Från 2016-04-01).

Arbetsmiljö

 • Arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna bortsett från en karensdag om du är sjuk. Glöm inte att arbetsgivaren ska ha ett läkarintyg av dig från den 8:e dagen.

  Kontakta facket om du blir sjuk längre än 14 dagar, detta pågrund av att det kan finnas försäkringar och annan hjälp att få.

 • Om du råkar ut för en olycka på arbetet ska din arbetsgivare och du göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och AFA. Det är bra om du även pratar med ditt Skyddsombud.

  Om du inte har något Skyddsombud på företaget ska du ringa till Kontakten, vår medlemsservice.

 • När du råkar ut för något där du inte gör illa dig - men du kunde ha gjort - är du skyldig att göra en tillbudsanmälan.

  Ta reda på hur ditt företag vill att man gör en tillbudsanmälan. Har de inga rutiner, berätta för din arbetsgivare vad som kunde ha hänt.

  Är du osäker? Kontakta alltid ditt Skyddsombud. Om du inte har något Skyddsombud på företaget ska du ringa till Kontakten, vår medlemsservice.

  LADDA NED TILLBUDSANMÄLAN

 • Vill du förbättra din arbetsmiljösituation? Ta kontakt med din närmsta chef eller ditt skyddsombud.

  Du kan även skicka din idé direkt till oss på förbundet i vår frågelåda.

 • Du kan bidra genom att rapportera eventuella tillbud och risker, det är ett led i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, så det inte övergår till ett olyckstillfälle. Vill du förbättra din arbetsmiljösituation ta kontakt med din närmsta chef eller ditt skyddsombud.

 • Det finns inget damm som är bra att få in i kroppen. När det gäller damm på byggarbetsplatser så kan det bestå av många olika beståndsdelar, och därigenom varierar skadligheten. Normalt sett på bygget förekommer det att det borras/spåras eller bilas i betong. Då frigörs kvarts som finns i all betong och sten. Kvarts är farligt och måste hanteras på rätt sätt.

  Vet man inte vad dammet innehåller förutsätter man att det innehåller kvarts och hanterar det enligt föreskrifterna i AFS.

 • Fallolyckor är vanliga och kan ge allvarliga konsekvenser. Gör en riskbedömning på arbetsplatsen och gör en bedömning om arbetet kan utföras säkert med stege. Är svaret nej, så ska annan utrustning användas t.ex. ställning eller lift. Läs mer här.

 • Det finns krav både ifrån Arbetsmiljölagen och i kollektivavtalet som reglerar företagshälsovård.

  Lagen talar om att arbetsgivaren ska tillhandahålla den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Detta betyder att det är viktigt att arbetsgivaren identifierar de risker som kan förekomma på arbetsplatsen (ihop med skyddsombud där det finns), för att bl.a. kunna erbjuda rätt företagshälsovård.

  Respektive kollektivavtal reglerar företagshälsovård så ta en titt i ditt avtal för mer information.

Arbetsgivare

 • Vi behöver kopia av anställningsavtal och gymnasiebetyg för att kunna registrera lärlingen. Därefter får både företaget och lärlingen a-kortet.

 • Kollektivavtalet med Svenska Elektrikerförbundet reglerar villkoren för dina anställda på de flesta områden. Allt från arbetstid, restid, ledigheter, arbetsmiljö, skyddsutrustning, kläder till ackordprislistan.

  Förutom att både du och dina anställda får ett regelverk som ni är överens om ska företaget teckna ett grundavtal med Fora. Det är ett försäkringspaket som täcker in det mesta om de blir sjuka, får en arbetsskada, förlorar jobbet eller i värsta fall omkommer. Dessutom ingår förstås pensionsavsättningar i avtalsförsäkringarna. Det ger dina anställda ett riktigt bra skydd!

  Vid kollektivavtalsteckning, vänder du dig till närmaste regionkontor.
  Ni kommer då överens om den fortsatta hanteringen för ert företag.

 • Nej, om ni inte har några anställda kvar kan ni ansöka om avgiftsbefrielse. Det görs skriftligen till kontakten@sef.se där ni anger ert organisationsnummer och meddelar att ni vill ansöka om avgiftsbefrielse.

 • När du som företagare har frågor eller funderingar vänder du dig till vår arbetsgivarservice Kontakten. Du får svar på frågor som rör lagar, arbetsmiljö, lärlingar, avgifter mm.

  Ring:
  0771-10 14 00

  Öppettider
  Måndag-torsdag kl: 08.00-18.00
  Fredag kl: 08.00-16.00

  Eller mejla:
  kontakten@sef.se

 • Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

  Du som arbetsgivare är skyldig att förvissa sig om att den som ska utföra ett jobb får tillräcklig instruktion och verkligen lär sig arbetet. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

  Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Om det finns flera chefer på olika nivåer, utgå alltid från att ansvaret är ditt även om det juridiskt sett visar sig att ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.

  Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Försök att se arbetsmiljöarbetet som en positiv åtgärd, som gagnar alla. Involvera skyddsombudet för att dra nytta av hans/hennes kunskaper för att gemensamt hitta lösningar i arbetsmiljöfrågor.

 • Första kravet är att företaget har tecknat Installationsavtalet. Det är i bilaga 1, (Yrkesutbildningsavtalet) som alla regler om lärlingar finns. Andra kravet är att lärlingen skall ha rätt utbildning enligt branschkraven.

  Lärlingshandlingar skall sändas in till Elbranschens Lokala Yrkesnämnd (ELY) för bedömning och registrering. Därefter sändes lärlingskort ut till företag och lärling.

  Lärlingen skall ha en tillsvidareanställning. De första 720 timmarna är en ömsesidig prövotid (alltså ingen provanställning).

  Lärlingstiden delas i två delar:

  1. Först perioden 1 - 720 timmar.
  2. Andra perioden 721 timmar - tills dess att lärlingstiden är klar (vanligast 1600 timmar).

  När lärlingstimmarna är klara är det dags för certifiering. Den dag då alla timmar är jobbade är det samma som 1:e års montörsdag. Det är denna datum som kommer att stå på certifikatet.