Verksamhetskretsar

Förbundet är geografiskt indelat i elva verksamhetskretsar. Verksamhetskretsen har till uppgift att utföra det som beslutas i förbundsstyrelsen och av det centrala representantskapet. I verksamhetskretsarna arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive verksamhetskrets. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på både kort och längre sikt.

vk_8 vk_26 vk_2 vk_10 vk_31 vk_1 vk_16 vk_21 vk_15 vk_28