Verksamhetskretsar (VK)

Förbundet är geografiskt indelat i 11 verksamhetskretsar, ofta förkortat VK. Varje medlem tillhör en verksamhetskrets och vilket avgörs efter var medlemmen jobbar.

I verksamhetskretsarna arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive verksamhetskrets. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på både kort och lång sikt.

vk_8 vk_26 vk_2 vk_10 vk_31 vk_1 vk_16 vk_21 vk_15 vk_28