Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Vad gör verksamhetskretsarna?

I verksamhetskretsen arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive verksamhetskrets.

Verksamhetskretsen har till uppgift att utföra det som beslutas i förbundsstyrelsen och av det centrala representantskapet. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på både kort och längre sikt.

Verksamheten leds av det verkställande utskottet, VU, med en Verksamhetsledare och dess ledamöter. Det är hit du vänder dig när du har frågor som gäller studier, ackord, arbetsmiljö, organisationen i förbundet med mera. Det är även hit du vänder dig om du har ett behov av utbildning inom dessa områden.

Uppdaterad:
Kategorier: