Material för klubbar

På den här sidan har vi samlat lite material som kan vara bra för klubben att ha tillgång till såsom klubbvalsblankett där klubben ska fylla i vilka som valts till de olika uppdragen på årsmötet.

 • Anmälan av skyddsombudsblankett (429 kB)

  Blankett för anmälan av skyddsombud. Originalet skickas till ditt regionkontor inom Elektrikerförbundet.

 • Elektrikerförbundets stadgar för klubbar (15 kB)

  En klubb är en sammanslutning av alla medlemmar, tillhörande Svenska Elektrikerförbundet, som är verksamma på företaget. Vad klubben har för uppgift och hur den ska drivas regleras i klubbstadgarna.

 • Ifyllnadsbar klubbvalsblankett (151 kB)

  Efter valen av fortroendevalda är genomfört på årsmötet ska klubben skicka in vem som valdes till vilket uppdrag. Denna blankett kan användas till det.

 • Verksamhetsansvisningar för klubbar (241 kB)

  Det här dokumentet är tänkt att vara till er hjälp i klubbarbetet. I dokumentet hittar du de olika uppdrag man kan ha i klubben. Du hittar vilken verksamhet man kan bedriva, samt vilka rättigheter och skyldigheter klubben har mot organisationen. Dokumentet berättar kortfattat hur man behandlar vissa uppdrag i klubben, och vilken hjälp man kan få i olika frågor.

Granskad: