Fotograf: Claes Thim

Hur startar man en klubb?

Vill du vara med och påverka på din arbetsplats? En egen företagsklubb är det bästa sättet. Att bilda en klubb på arbetsplasen ger er många många fördelar som till exempel möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad företaget planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Med klubb på arbetsplatsen väljer medlemmarna vilka som ska vara deras representanter (förtroendevalda) i klubben. Dessa ges ansvaret att se till så medlemmarnas intressen tas tillvara på. Det kan handla om allt från arbetsmiljö, försäkringsfrågor eller att anmäla till fackliga utbildningar vid behov. Allt beror på hur stor klubben är och vilka ambitioner som finns med verksamheten på respektive företag. 

Funderar du eller ni på att starta en klubb på företaget gör såhär:

  • Börja med att bjuda in kollegorna och prata om fördelarna med att bilda en klubb. Om du behöver hjälp med det, kontakta gärna din Verksamhetskrets.
  • Om du inte har gjort det tidigare så ska du nu kontakta den Verksamhetskrets som du tillhör. De som finns där kommer att hjälpa er att kalla till ett medlemsmöte där ska välja representanter som ska sitta i styrelsen och ev andra uppdrag. De ser till att ni får allt material som behövs till detta möte och kommer att medverka för att ge er den information som ni behöver samt svara på de frågor som ni har.
  • Efter mötet så registreras de val som har genomförts i Elektrikerförbundets uppdragsregister och ett brev går ut till er Arbetsgivare om vilka som har blivit valda fått ett förtroendeuppdrag i er klubb. Samma brev går även till klubbens ordförande.
  • Nu har dessa personer rätt att bedriva facklig verksamhet för sina medlemmar på företaget enligt förtroendemannalagen. 
Uppdaterad:
Kategorier: