Fotograf: Linus Meyer

Klubbverksamhet

Allt fackligt arbete utgår från klubben och dess medlemmar. Det är på företaget och arbetsplatserna som det fackliga arbetet ger direkt medlemsnytta. 

Klubbar och förtroendevalda är förbundets viktigaste instrument när det gäller att få reda på vad som händer i organisatioen. Det är även organisationens nätverk när förbundet vill ha ut information om vad som händer i omvärlden och berör medlemmarna.

Därför jobbar alla hela tiden med att få fram fler förtroendevalda inom Elektrikerförbundet samt att dessa organiserar sig på det företaget där de är anställda. Samtidigt arbetar förbundet med att underlätta för alla medlemmar att ta del av information och olika verktyg.

Uppdaterad:
Kategorier: