Några av Elektrikernas avtalskrav 2020

Några av Elektrikernas avtalskrav 2020

Fotograf: Diana Oldenburg

Avtalskrav 2020

Här publicerar vi våra krav i avtalsrörelsen 2020 samt våra motparters krav. Kraven publiceras efter hand som de offentliggörs i och med kravväxlingen med våra motparter.

Då Elektrikerna är med i LO-samordningen för 2020 års avtalsrörelse är det några krav som är gemensamma för alla Elektrikernas kollektivavtal. Avtalsspecifika krav hittar du nedan under varje avtal. Där kan du också ladda ned både Elektrikernas och våra motparters krav i sin helhet.

Våra gemensamma krav i LO-samordningen:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Elektrikernas avtalskrav för Installationsavtalet (3,69 MB)

  Utöver LO-samordningens krav vill vi också ha:

  › Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
  › Höjning av penningfaktorn vid ackord.
  › Stärkt arbetsmiljö: stärk skyddsombudens roll på arbetsplatserna och dammlarm till alla medlemmar.
  › Bättre beredskapsregler.
  › Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter, minst 16 timmar/år.
  › Moderniserade permissionsregler: även mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
  › Satsning på jämställda löner mellan kvinnor och män.
  › Förtydligande av resereglerna.
  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.

  Här kan du också läsa Installatörsföretagens krav

 • Elektrikernas avtalskrav för Kraftverksavtalet (3,27 MB)

  Utöver LO-samordningens krav vill vi också ha:

  › Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
  › Stärkt arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet:
  › Skärpta regler för beredskap, vilotid och utbildning.
  › Vid övertidsarbete som infaller under beredskapstid ska såväl beredskaps- som övertidsersättning betalas.
  › Bättre arbetsmiljöstatistik.
  › Bättre beredskapsregler.
  › Kompetensutveckling och yrkescertifikat.
  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.

  Här kan du också läsa EFA:s krav

 • Elektrikernas avtalskrav för Larm- och Säkerhetsavtalet (178 kB)

  Utöver LO-samordningens krav vill vi också ha:

  › Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.
  › Bättre regler kring beredskap och ledighet.
  › Begränsa användningen av underentreprenörer.
  › Förbättrade regler kring företagshälsovård.
  › Fler alternativ av företagsbilar.

  Här kan du också läsa STANLEY Security Sverige AB:s krav

 • Elektrikernas avtalskrav för Thyssenavtalet (2,45 MB)

  Utöver LO-samordningens krav vill vi också ha:

  › Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.
  › Större fokus på kompetens- och säkerhetsutbildning.
  › Säkerställa 11 timmars dygnsvila vid beredskap.
  › Bättre beredsskapsschema.

  Här kan du också läsa Teknikarbetsgivarnas krav

 • Elektrikernas avtalskrav för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet (92 kB)

  Utöver LO-samordningens krav har vi också krav om bland annat:

  › Traktamente 
  › Restidsersättning
  › Avtalspension
  › Stärkt rätt till utbildning och vidareutbildning för skyddsombud
  › Lagen om anställningsskydd
  › Jämställda löner mellan kvinnor och män
  › Arbetstidförkortning

  Här kan du också läsa Installatörsföretagens krav

 • Elektrikernas avtalskrav för Radio & TV-avtalet (177 kB)

  Utöver LO-samordningens krav har vi också krav om bland annat:

  › Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
  › Moderniserade permissionsregler
  › Förbättrade regler kring företagshälsovård.
  › Regelbunden kompetensutveckling.
  › Stärk skyddsombudens roll på arbetsplatserna.

  Här kan du också läsa Svensk Handels krav

Uppdaterad: