Nu är Installationsavtalet klart!

Elektrikerna har idag tecknat nytt avtal tillsammans med motparten Installatörsföretagen. Avtalet går i linje med LO-samordningen med ett totalt avtalsvärde på 5,4% över 29 månader. Förbundet har bland annat fått igenom en stor satsning på pensioner – vilket är extra viktigt då vi har en ung medlemskår –  samt jämställdhet och arbetsmiljö.

Publicerad:

Jag är väldigt nöjd med att vi har fått ett så pass bra förhandlingsresultat trots den oroliga situationen på arbetsmarknaden. Det har varit väldigt tuffa förhandlingar där vi fått kämpa för att få till ytterligare villkorsförbättringar i avtalet utöver ”märket”. Trots det har vi inte bara lyckats få igenom klara förbättringar framförallt vad det gäller pensioner och skyddet mot sexuella trakasserier utan också lyckats stoppa arbetsgivarna från att få igenom klara försämringar och få mer makt över arbetstiden. Jag hade givetvis önskat att vi kunnat få igenom retroaktiva löneökningar, men med det normerande märket redan satt är jag ändå glad att vi trots allt lyckades få till en generell löneutläggning så att våra medlemmar får hela procentsatsen redan på decemberlönen, säger Mikael Pettersson, Elektrikernas Förhandlingschef.

 

Förbättringarna i Installationsavtalet i korthet:

 • Avtalsperiod på 29 månader. Avtalet gäller från 16 november till och med den 30 april 2023. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.

 • Avtalsvärdet är på 5,4%.

 • Under perioden blir det två lönerevisioner: 1 december 2020 på 2,7%, det sker genom en generell löneutläggning redan på decemberlönen, och 1 maj 2022 på 2.2%.

 • En partsgemensam arbetsgrupp som ska kolla på ackordslönesystemet för att få en bra löneutveckling för Elektrikernas medlemmar.

 • Ytterligare 1 timme arbetstidsförkortning. Nu har Installationsavtalet totalt 30 timmar ATF.

 • En partsgemensam arbetsgrupp som ska kolla på hur vi på kan fortsätta jobba för en jämställd elbransch. Ett prioriterat område är att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

 • Stärk skydd mot sexuella trakasserier och kränkningar i arbetet utförda av tredje man på våra arbetsplatser.

 • Stor satsning på pension! Bland annat en ny pensions- och försäkringsöverenskommelse som innebär att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare (från dagens 25 år ned till 22 år), vilket är viktigt då våra medlemmar ofta börjar jobba direkt efter gymnasiet. I överenskommelsen finns också bra lösningar som säkerställer att hela värdet av avtalsförsäkringarna går ut, till exempel genom att avsättningar till tjänstepensionen görs varje månad istället för varje år. När månadsavsättningar genomförs ska det också framgå på våra medlemmars lönespecifikation enligt det nya Installationsavtalet, vilket vi hoppas bidrar till att stoppa fusket med pensionsavsättningarna.

 • Förbättringar i arbetsmiljö! Bland annat har vi förhandlat fram en lösning som stärker skyddsombudens roll på våra arbetsplatser. Parterna ska också ta fram gemensamma utbildningsmaterial för utbildning av skyddsombud. Elektrikerna och Installatörsföretagen ska även tillsammans genomarbeta och modernisera arbetsmiljöavtalets bilagor inklusive bilagan om personalutrymmen. Vi har också tillsatt en partsgemensam arbetsgrupp som ska titta på lösningar för ny teknik och metoder för bättre arbetsmiljö med fokus på kvartsdamm.

 • Avtalet innehåller även en låglönesatsning, vilket innebär att ingen får en procentuell lönehöjning lägre än för en lön på 26 100 kronor den 1 december 2020. Löneutrymmet för pottförhandlingar 1 maj 2022 fungerar på samma sätt som tidigare år, beloppet för låglönesatsningen är då 26 805 kronor. Så oavsett om du tjänar exempelvis 24 500 kronor i månaden får du ändå din procentuella lönehöjning på 26 100 kr nu i december, vilket gör att du får ut mer pengar. Detta gäller ej lärlingar. Lägstalöner och minimilöner höjs vid samma tillfällen med 2,7%, respektive 2,2%.

 • Övriga ersättningar höjs med belopp motsvarande procentuella höjningar av utgående månadslön. En extra satsning på Ob-ersättning görs. Resetillägg II räknas upp till 1,7 kr/km från 1 december 2020 och gäller hela avtalsperioden.

 

Läs överenskommelsen i sin helhet

 

FRÅGOR OCH SVAR OM AVTAL2020

Vad är märket?
Facken inom Industrin (GS, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen) förhandlar om det som vi kallar för "märket". Industrins område förhandlas oftast först eftersom det agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad.

När industrins parter satt "märket" följer andra kollektivavtal efter eftersom det anger ramarna för vilket utrymme som finns för löneökningar.

I årets avtalsrörelse är märket avtalat till 5,4 procent över 29 månader.

Varför fick vi inget retroaktivt?
Skälet till att vi inte kunde få igenom en retroaktiv löneökning är att det inte fanns med i den uppgörelse som träffades inom industrin. I förhandlingarna mellan parterna inom industrin sätts det så kallade märket, vilket sedan blir en norm för den övriga arbetsmarknaden.

När sker de lokala löneförhandlingarna?
Från och med den 1 december 2020 höjs lönen för alla som jobbar på ett företag bunden av Installationsavtalet med 2,7% som en generell löneökning. Detta ersätter de lokala löneförhandlingarna för första perioden.

För andra perioden sker en vanlig lönerevision med pottförhandlingar inom företaget med ett garanterat utfall på 0,8% utav 2,2%.   

Läs fler frågor och svar om avtalsrörelsen

Uppdaterad: