Elektrikerna har idag växlat krav på Thyssenavtalet

Idag växlade Elektrikerna och vår motpart Teknikarbetsgivarna avtalskrav för Thyssenavtalet. Våra krav består bland annat av löneökning med 3%, kortare arbetsvecka och större fokus på kompetens- och säkerhetsutbildning.

Publicerad:

Vi har idag träffat Teknikarbetsgivarna för att växla avtalskrav för Thyssenavtalet samt gå igenom varandras krav. Vi har ännu inte fördjupat oss helt i varandras krav men vi kan redan konstatera att Teknikarbetsgivarna har ett tufft avtalsyrkande om att utöka semesterförläggningen till mellan maj till september. Detta skulle innebära att våra medlemmar på avtalet skulle kunna tvingas lägga sin sommarsemester i september. Idag säger semesterlagen att huvudsemestern ska förläggas mellan juni till augusti.

Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Thyssenavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.
 • Större fokus på kompetens- och säkerhetsutbildning.
 • Säkerställa 11 timmars dygnsvila vid beredskap.
 • Bättre beredsskapsschema.

LÄS ELEKTRIKERNAS AVTALSKRAV I SIN HELHET

LÄS Teknikarbetsgivarnas AVTALSKRAV I SIN HELHET

Uppdaterad: