Tomas Torstensson (EFA) och Petter Johansson (Elektrikerna)

Tomas Torstensson (EFA) och Petter Johansson (Elektrikerna)

Elektrikerna har idag växlat krav på Kraftverksavtalet

Idag växlade Elektrikerna och vår motpart EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) avtalskrav för Kraftverksavtalet. Våra krav består bland annat av löneökning med 3%, stärkt arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet och kompetensutveckling.

Publicerad:

Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Kraftverksavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
 • Stärkt arbetsmiljö – ingen ska dö på jobbet:
  • Skärpta regler för beredskap, vilotid och utbildning.
  • Vid övertidsarbete som infaller under beredskapstid ska såväl beredskaps- som övertidsersättning betalas.
  • Bättre arbetsmiljöstatistik.
 • Bättre beredskapsregler.
 • Kompetensutveckling och yrkescertifikat.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.


Läs Elektrikernas avtalskrav i sin helhet

Läs EFA:s avtalskrav i sin helhet

Uppdaterad: