Representanter från Elektrikerna och Installatörsföretagen

Representanter från Elektrikerna och Installatörsföretagen

Fotograf: Eva Strindberg, Installatörsföretagen

Elektrikerna har idag växlat krav på Installationsavtalet

Idag växlade Elektrikerna och vår motpart Installatörsföretagen avtalskrav för Installationsavtalet. Våra krav består bland annat av löneökning med 3%, högre pension och kortare arbetsvecka.

Publicerad:

Elbranschen är inne i en högkonjunktur, företagen har under lång tid haft en god lönsamhet. Konjunkturen ser ut att fortsätta över överskådlig tid enligt förbundets bedömning. Branschen är också inne i en teknikutveckling som kräver att arbetsgivarna investerar i kompetensutveckling för de anställda. Det skulle också göra att företagen blir bättre arbetsgivare och attrahera fler kvinnor och män till branschen.

Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Installationsavtalet är:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
 • Lägstalönen höjs med 3%.
 • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
 • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
 • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
 • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
 • Höjning av penningfaktorn vid ackord.
 • Stärkt arbetsmiljö: stärk skyddsombudens roll på arbetsplatserna och dammlarm till alla medlemmar.
 • Bättre beredskapsregler.
 • Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter, minst 16 timmar/år.
 • Moderniserade permissionsregler: även mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
 • Satsning på jämställda löner mellan kvinnor och män.
 • Förtydligande av resereglerna.
 • Höjning av den extra pensionsavsättningen.


Läs Elektrikernas avtalskrav i sin helhet

Läs Installatörsföretagens avtalskrav i sin helhet

Uppdaterad: