Fotograf: Diana Oldenburg

Färdiga avtal

Elektrikernas kollektivavtal som ska förhandlas i 2020 års avtalsrörelse är nu klara. Nedan hittar du överenskommelserna mellan oss och arbetsgivarmotparten.

När de nya kollektivavtalen är färdiga att trycka kommer de vart efter som att läggas upp på sidan där vi samlat alla Elektrikernas kollektivavtal:

Elektrikernas kollektivavtal

Vad innebär överenskommelsen om förbättringar i avtalspensionen?

I avtalsrörelsen 2020 kom LO (som Elektrikerna är del av), Svenskt Näringsliv och PTK överens om förbättringar i Avtalspension SAF-LO och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Från och med 2021-01-01 gäller följande:

  • Startålder för när inbetalning av pensionspremie till Avtalspension SAF-LO ska göras är 24 år. Startåldern kommer därefter att sänkas till 23 år från och med 2022-01-01 och till 22 år från och med 2023-01-01. 
  • Från och med år 2023 kommer pensionspremien till Avtalspension SAF-LO att rapporteras, beräknas, inbetalas och överföras månadsvis istället för årsvis till den pensionsförvaltare som den anställde valt. Det är viktigt för att ge den som vissa månader har en inkomst över taket i Avtalspension SAF-LO möjlighet till den extra avsättningen på 30 procent.
  • Den så kallade vållandeprövningen vid arbetssjukdom i TFA-försäkringen tas bort. Det innebär att alla godkända arbetssjukdomar som visat sig efter 2020-12-31 kommer att ersättas fullt ut enligt skadeståndsrättsliga regler. Istället införs en självrisk på 500 kronor för alla arbetsskador, både olyckor och sjukdomar.
  • Kravet på läkarintyg för nära anhörigs skada vid dödsfall i arbetet tas bort. Det innebär att man istället förutsätter att en nära anhörig har drabbats av en psykisk skada och att ett engångsbelopp betalas ut till samtliga nära anhöriga (exempelvis make, maka, sambo, barn).
  • Åldersgränsen (tidigare 75 år) för att kunna få ersättning vid cancersjukdom orsakad av asbestexponering tas bort helt.
  • Parterna har även enats om en ny förhandlingsordning och en hantering av överkonsolideringen i AFA Sjukförsäkringsaktiebolag.
Granskad: