Några av Elektrikernas avtalskrav 2020

Några av Elektrikernas avtalskrav 2020

Fotograf: Diana Oldenburg

Avtalskrav 2020

Här hittar du Elektrikernas avtalskrav i avtalsrörelsen 2020 samt våra motparters krav. 

Då Elektrikerna är med i LO-samordningen för 2020 års avtalsrörelse är det några krav som är gemensamma för alla Elektrikernas kollektivavtal. Avtalsspecifika krav hittar du nedan under varje avtal. Där kan du också ladda ned både Elektrikernas och våra motparters krav i sin helhet.

Våra gemensamma krav i LO-samordningen:

  • 1 årsavtal.
  • Löneökning med 3% – minst 783 kr.
  • Lägstalönen höjs med 3%.
  • Högre pension: bort med fusket – insättning och redovisning av avtalspension på lönespecen varje månad under all anställningstid.
  • Stärkt försäkringsskydd för arbetsskadade.
  • Nolltolerans mot sexuella trakasserier och starkare regler för jämställdhet.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
Uppdaterad: