Fotograf: Anna Ledin Wirén

Uppräkningar på Installationsavtalet 2020 och 2022

Elektrikerna och Installatörsföretagen tecknade ett nytt Installationsavtal i mitten av november 2020 för perioden 16 november 2020 till och med den 30 april 2023. Medan det nya avtalet håller på att färdigställas kan du nedan kolla upp hur mycket de olika ersättningarna räknas upp.

Publicerad:

När Installationsavtalet är färdigtryckt (troligtvis i början av mars 2021) kommer du som är medlem och går under avtalet att få information om hur du som vill ha ett tryckt exemplar kan beställa ett och var du kan ladda ned avtalet digitalt. Information kommer självklart även skickas ut till medlemmar som går under Elektrikernas övriga kollektivavtal.

Två lönerevisioner

Generell lönehöjning 2020

  • Lönehöjning 1 december 2020 på 2,7%, genom en generell lönehöjning som betalades ut på decemberlönen.
  • Det finns även låglönesatsning i avtalet. Den innebär att ingen medlem ska får en procentuell lönehöjning lägre än för en lön beräknat på 26 100 kr. De som har en månadslön på 26 100 kr eller lägre ska ha 705 kr i generell lönehöjning. Lärlingar är undantagna denna regel. De ska ha 2,7% på sin månadslön.

Lönerevision 2022

  • Lönehöjning 1 maj 2022 på 2,2 %, genom lönerevision med ett garanterat utfall på minst 0,8%.
  • En låglönesatsning, vilket innebär den lägsta beräkning av potten utgår från en månadslön på 26 805 kronor (590 kr) (exklusive lärlingar).

Ersättningar 2020 2022
Lägsta lön 1,027 1,022
1:a året i yrket 18 728 kr 19 140 kr
2:a året i yrket 23 296 kr 23 809 kr
3:e året i yrket och därefter 26 399 kr 26 980 kr
Servicemontör 28 092 kr 28 710 kr
Tekniker 28 727 kr 29 359 kr
Lärling 1-720 timmar 14 947 kr 15 276 kr
Lärling 721 - lärlingstidens slut 17 310 kr 17 691 kr
     
Restid    
1:a året i yrket 97,49 kr 99,64 kr
2:a året i yrket 109,23 kr 111,63 kr
3:e året i yrket och därefter 117,42 kr 120 kr
Servicemontör 117,42 kr 120 kr
Tekniker 117,42 kr 120 kr
Resetillägg 11 kap. §3b 1,7 kr 1,7 kr
Lärling 1-720 69,55 kr 71,08 kr
Lärling 721 - lärlingstidens slut 80,23 kr 82 kr
     
OB-ersättning    
Vardag kväll natt 39 kr 40 kr
Sön-helgdag 108 kr 110 kr
Arbetsfri vardag 108 kr 110 kr
Storhelg 185 kr 189 kr
     
Beredskapsersättning    
Vardag kväll natt 213 kr 218 kr
Sön-helgdag 555 kr 567 kr
Söndag måndag 07:00 555 kr 567 kr
Helgdagar 695 kr 710 kr
     
Ackord    
Penningfaktor 157,25 kr 160,71 kr
Brytpunktstillägg 42,66 kr 43,60 kr
     
Traktamente    
Endagarsförrättning 159 kr 162 kr
Uppdaterad: