Fotograf: Anna Ledin Wirén

Motpartens krav 2017

Läs vår motparters krav i Avtalsrörelsen 2017 i sin helhet på våra olika avtal nedan.

Elektrikerna har flera olika motparter som vi förhandlar våra kollektivavtal med. På vårt största avtal, Installationsavtalet, förhandlar vi med EIO.

Kraven publiceras efter hand som de offentliggörs i och med överlämnandet till våra motparter.

Uppdaterad: